PROJEKTUJEMY MARZENIA

Biuro projektowe „TZ” PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI świadczy kompleksowe usługi z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego od koncepcji poprzez projekt budowlany aż do projektu wykonawczego.

Firma została założona w 2010 r. przez Absolwenta Politechniki Wrocławskiej mgr inż. Tomasza Żłobińskiego. Od tego czasu biuro projektowe zrealizowało ponad 50 projektów wszelkich branż poczynając od budownictwa mieszkaniowego poprzez budownictwo przemysłowe, usługowe oraz użyteczności publicznej.

Oprócz projektowania Firma „TZ” PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI zajmuje się również całościową obsługą inwestycji: od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy aż do momentu uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.  Wraz z dokumentacją projektową wykonujemy niezbędne uzgodnienia wymaganych przyłączy, zjazdów z dróg, uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarno – higienicznych, bhp i ergonomii a także zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Opracowane projekty budowlane posiadają wymagane branże niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.