Oferta

KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA

 • projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • projekty budynków usługowych
 • projekty budynków przemysłowych i magazynowych
 • projekty obiektów komercyjnych i biurowych
 • projekty budynków edukacyjno-oświatowych
 • projekty obiektów sportowych
 • projekty budynków i obiektów dla rolnictwa
 • projekty konstrukcji inżynierskich
 • projekty wykonawcze i warsztatowe konstrukcji żelbetowych , stalowych i drewnianych
 • projekty rozbudowy, przebudowy, remontów i modernizacji wszelkich obiektów budowlanych
 • projekty zjazdów
 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty zagospodarowania
 • inwentaryzacje, ekspertyzy  techniczne i oceny stanu technicznego
 • projekty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • świadectwa charakterystyki energetycznej

PEŁNA OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO, OD UZYSKANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ.